k   y
TERMINOLOGJI      TË REJA      SHKRIME      THËNIE      FORUM      DIJENI

Antiteizmi si mbrojtës i shtetit kombëtar shqiptar

Në gadishullin tonë vihet re se historikisht shtetet, që u krijuan, u krijuan në bazë përkatësie dhe identiteti fetar popullsish racialisht heterogjene. Përjashtimi i vetëm ka qenë shteti shqiptar, i cili u ringrit në bazë të përkatësisë kombëtare duke e shmangur në mënyrë të hapur atë fetare. Si i tillë, shteti...

Anëtarësia e Republikës së Shqipërisë në konferencën islamike (sot OBI) është antikushtetuese

Konferenca Islamike (sot Organizata e Bashkëpunimit Islamik - OBI) është një organizatë me karakter të pastër fetar e krijuar nga shtete islamike për promovimin e islamizmit. Karta e OBI-t: http://www.oic-oci.org/is11/english/Charter-en.pdf Duke nënshkruar këtë Kartë shteti shqiptar pranon si mision përhapjen dhe...
Terminologji | Të reja | Shkrime | Thënie | Forum | Dijeni

 Redaksia: kontakt@ateistët.com
 Dega Ateistët / Vargmal © 2001-2019