k   y
TERMINOLOGJI      TË REJA      SHKRIME      THËNIE      FORUM      DIJENI

Laiciteti

Aleksandër Xhuvani
Historiku i laicitetit dhe i parimevet të tjera t’arsimit filluer Laiciteti e ka burimin e vet në ligjët republikane të Francës të shpalluna në 1881-1882, prej të cilavet duelën si rezultat tri parime themelore për rregullimin e arsimit filluer në Francë: detyrimi shkolluer, të dhanët falë të mësimit ose gratuiteti...
Terminologji | Të reja | Shkrime | Thënie | Forum | Dijeni

 Redaksia: kontakt@ateistët.com
 Dega Ateistët / Vargmal © 2001-2019