k   y
TERMINOLOGJI      TË REJA      SHKRIME      THËNIE      FORUM      DIJENI

Pragmatizmi


Pragmatizmi është qëndrimi filozofik sipas të cilit ideologjia, botëkuptimi, pikëpamjet, konceptet, tezat dhe teoritë e ndryshme janë vegla vlera e të cilave nuk matet me sa ato janë pasqyrime besnike të realitetit, por me sa ato janë të afta të sjellin një përfundim të synuar.

Në zbatimet shkencore ky qëndrim mbiquhet instrumentalizëm dhe përqendrohet në atë se sa e aftë është një teori të shpjegojë apo të parashikojë një dukuri të caktuar dhe jo se sa kjo teori pasqyron realitetin në vetvete.

Si i tillë pragmatizmi nuk pohon se e vërteta nuk ka vlerë, por se për arritjen e një përfundimi në realitet, metoda e ndjekur nuk është e nevojshme të jetë në vetvete besnike e realitetit.

Ky qëndrim shpjegon më qartë dhe motorin kryesor pas paganizmit.

Terminologji | Të reja | Shkrime | Thënie | Forum | Dijeni

 Redaksia: kontakt@ateistët.com
 Dega Ateistët / Vargmal © 2001-2019