k   y
TERMINOLOGJI      TË REJA      SHKRIME      THËNIE      FORUM      DIJENI

Natyralizmi


Natyralizmi është qëndrimi filozofik sipas të cilit natyra dhe gjithësia, si sinonime, janë gjithçka që ekziston dhe çdo dukuri apo send që është i pranishëm në realitet është natyror dhe shpjegohet më së miri me ligjet e natyrës.

Natyralizmi nuk pohon detyrimisht se disa dukuri që rëndom konsiderohen si "mbinatyrore" nuk ekzistojnë, por se ato janë natyrore dhe gjejnë shpjegim logjik në natyrë e mund të studiohen me të njëjtat metoda si çdo send e dukuri tjetër e njohur, ndaj dhe çdo mëtim për t'i konsideruar këto si "mbinatyrore" është përveçse i panevojshëm në rrafshin hipotetik, dhe metodologjikisht i gabuar.

Natyralizmi metodik është dhe një nga parimet bazë të metodës shkencore, dhe quhet ndryshe dhe natyralizëm shkencor, sipas të cilit dukuritë e vëzhgueshme në natyrë shpjegohen me anë shkaqesh natyrore dhe nuk është e nevojshme të thirret në ndihmë qenësia e ndonjë subjekti të hamendësuar "jashtënatyror".

Terminologji | Të reja | Shkrime | Thënie | Forum | Dijeni

 Redaksia: kontakt@ateistët.com
 Dega Ateistët / Vargmal © 2001-2019