k   y
TERMINOLOGJI      TË REJA      SHKRIME      THËNIE      FORUM      DIJENI

Monoteizmi


Monoteizmi prej trajtave greke "monos = i vetëm" dhe "theos = zot" është besimi në ekzistencën e një "zoti" të vetëm dhe të asnjë tjetri. Identifikimi kryesor i monoteizmit nis nga Egjypti (Aten) dhe përhapet më vonë në Izrael (Jahveh) dhe Arabi (Allah) me variacionet përkatëse.

Në teologjinë e tyre, fetë monoteiste të Lindjes së Mesme vazhdojnë të ruajnë elemente politeiste në subjektet apo zbatimet fetare duke dëshmuar një shkrirje jo të plotë të politeizmit pararendës përkatës me strukturën e re të centralizuar të ideologjisë perandorake egjyptiane.

Terminologji | Të reja | Shkrime | Thënie | Forum | Dijeni

 Redaksia: kontakt@ateistët.com
 Dega Ateistët / Vargmal © 2001-2019